Regulamin walk rycerskich 1×1 miecz i tarcza

wersja 20220824 – PCH


REGULAMIN TURNIEJU 

Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez organizatora do celów promocyjnych i dokumentacyjnych projektu.

Turniej rozpoczyna się przeglądem uzbrojenia i ustalaniem przeciwników. Wynik przeglądu jest niepodważalny. Sędziowie mają obowiązek weryfikacji uzbrojenia podczas jego przeglądu oraz obowiązek sprawdzenia uzbrojenia uczestników przed każdym pojedynkiem. Organizator może zwrócić uwagę sędziom na nieregulaminowe uzbrojenie uczestnika turnieju. Obowiązkiem każdego walczącego jest stawienie się na przegląd w pełnym uzbrojeniu. Niespełnienie powyższego warunku powoduje skreślenie z listy uczestników. Jeśli uczestnik stawi się w szranki w nieregulaminowym uzbrojeniu w trakcie turnieju – zostanie zdyskwalifikowany. O dyskwalifikacji uczestnika turnieju decydują sędziowie. Zmiana uzbrojenia w trakcie turnieju będzie konsultowana z sędziami odpowiedzialnymi za przegląd uzbrojenia.

Wymagany jest strój i uzbrojenie ochronne datowane na okres około grunwaldzki lata 1350-1420. Spójność historyczną sprawdzają sędziowie. Elementy historycznego uzbrojenia nie mogą być wykonane z materiałów niedostępnych w XIV-XV wieku.

Wymogi stroju:

Elementy współczesne stroju zakładane pod zbroją nie mogą być widoczne na zewnątrz. Strój „współczesny” należy jak najprędzej przebrać na historyczny.

Wymogi uzbrojenia:

– uzbrojenie spójne historycznie, datowane na okres okołogrunwaldzki 1380-1430;

– osłona tułowia: przeszywanica + płaty / kirys / brygantyna

– hełm + czepiec kolczy chroniący szyję i kark,

– osłona rąk – rękawice płytowe (klepsydry, łyżki folgowe), zbrojnikowe (Wisby) lub kolcze nitowane, rękawice historycznie potwierdzone (1380 – 1430); nie wchodzą wszelkiego rodzaju niehistoryczne „patenty” (łyżka, buła pokryta kolczugą itp.); naręczaki w postaci zarękawi, łokci i opach oraz osłona ramion w postaci naramienników;

– osłona nóg – pełne osłony nóg w postaci nagolennic, nakolanków, nabiodrków płytowych lub zbrojnikowych (bez trzewików);

– osłona krocza – suspensor (niewidoczny);

– miecz – kształtem spójny historycznie, jelec o stępionych kształtach, grubość krawędzi głowni co najmniej 2mm, zaokrąglona, bez zadziorów, wżerów i rdzy, sztych stępiony, zaokrąglony do średnicy około 1,5cm; waga co najmniej 1,25kg

– tarcza – na bazie drewna, skóry, tkaniny; tarcze stalowe lub laminatowe np. z włókna szklanego nie będą dopuszczone; metalowe okucia krawędzi tarczy nie będą dopuszczone; płaskie tarcze nie są dopuszczane; dopuszczalne są tarcze okrągłe mające pierwowzory historyczne (również nie mogą być płaskie); waga dowolna, wymiary (mierzone po krzywiźnie) – wysokość nie więcej niż 75cm, szerokość nie więcej niż 60cm, maks. średnica tarcz okrągłych 65 cm;

Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest zgłoszenie bezpośrednio przed turniejem (potwierdzenie zgłoszenia) zawierające dane – imię i nazwisko, nazwa do wywołania (pseudonim , tytuł itp.), herb (wedle woli), nazwa bractwa do jakiego należy uczestnik, miejscowość skąd jest uczestnik. Zgłoszenie oznacza akceptację regulaminu turnieju przez uczestnika.

Uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które będą spełniać wymogi niniejszego regulaminu.

Warunkiem dopuszczenia do pojedynku jest posiadanie założonego uzbrojenia, zgodnego z regulaminem w momencie rozpoczęcia walki oraz posiadanie miecza zgodnego z regulaminem w momencie rozpoczęcia walki.

ZASADY WALK

Organizacja i przebieg turnieju

1.  Skład sędziowski może działać na jednej z dwóch zasad:

Pierwsza: 4 sędziów punktowych, z których jeden może pełnić rolę sędziego głównego, Sekretarz / sędzia czasowy. Każdego zawodnika liczy 2 sędziów,  ciosy zadane.

Druga: 3 sędziów punktowych, z których jeden może pełnić rolę sędziego głównego. Wszyscy sędziowie liczą jednocześnie 2 uczestników, obliczając tylko przewagę punktową. Wygraną musi wskazać co najmniej 2 sędziów.

2.  Walka w danej fazie turnieju (eliminacje / finały): trwa od 1 minuty do 2 minut. Czas jest ustalony w zależności od ilości uczestników. W przypadku remisu niezwłocznie następuje 30 sekund dogrywki. W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia następuje niezwłocznie dogrywka na zasadzie złotego strzału, kto pierwszy trafi – wygrywa.

3.  Ilość uczestników determinuje systematykę walk. Może wystąpić faza eliminacyjna i faza finałowa. Może nastąpić podział na grupy, z której do fazy finałowej przechodzi ustalona ilość uczestników. Kolejność wszystkich walk jest rozpisana przed rozpoczęciem pierwszej walki według z góry ustalonego schematu / tabelki turniejowej. Przydział do grupy jest losowy, jednak nie wyklucza się utworzenia podgrupy losowej, gdy jedno bractwo wystawia co najmniej taką samą ilość uczestników ile jest grup eliminacyjnych.
W przypadku, gdy w grupie uczestnicy posiadają taką samą ilość zwycięstw, o kolejności wyjścia z grupy decyduje: mini tabela pomiędzy tymi uczestnikami. Przypadku braku rozstrzygnięcia decyduje 30 sekundowa dogrywka.

4.  Sędzia / Konferansjer oznajmia zawsze zawodników wchodzących w pole oraz zawodników walczących w kolejnej walce. Gotowość do walki po wyczytaniu to maksymalnie 60 sekund.

5.  Sędzia rozpoczyna walkę słowem „WALKA” zatrzymuje lub kończy słowem „STOP”

6.  Uczestnik walki ma prawo do 2 krótkich przerw technicznych, każda 60 sekund na poprawę sprzętu. Sygnalizuje to podniesieniem miecza lub ręki i wykrzyknięcie słowa „CZAS”. Przerwę może też zarządzić sędzia lub dowódca / trener uczestnika. 3 przerwa oznacza przegraną.

7.  Zawodnik może poddać walkę w dowolnym momencie poprzez przyklęknięcie lub jasne i czytelne oświadczenie, również po komendzie „CZAS”.  Poddanie potwierdza sędzia główny.

8.  Strefa punktowana: Całe ciało za wyjątkiem stóp, krocza i dłoni.

9.  Punkty: Celne trafienie w strefę punktową czystym i mocnym uderzeniem krawędzią tnącą. Utrata = minus jeden punkt. Przewrócenie przeciwnika ciosem mieczem lub tarczą 1 punkt.

10.  Praca Tarczą: Uderzenia tarczą w tarczę, tarczą w miecz, płaską częścią tarczy oraz odpychanie tarczą – Dozwolone. Uderzenie rantem w głowę i resztą ciała – może być dozwolone, jeśli zgodę wyrazi 2/3 uczestników turnieju.

11.  Zakaz zapasów, rzutów, kopania i podcięć nogami, łapania przeciwnika, oraz innych akcji z wykorzystaniem ciała, pięści, głowy. Dozwolone są tylko ciosy mieczem – bez sztychów, i tarczą zgodnie z zasadami z poprzedniego punktu. 

12.  Klincz nie jest dozwolony. Punkty w klinczu nie są dozwolone. Zawodnik nieustannie dążący do klinczu może otrzymać ostrzeżenie.

13. Miecz nie może być przywiązany.

14.  Za nie regulaminowe akcje sędzia udziela ostrzeżenie, 3 ostrzeżenia w jednej walce oznaczają przegraną.

15.  Uczestnik, który spowoduje kontuzję przeciwnika nie regulaminowym zachowaniem, przegrywa walkę na rzecz poszkodowanego, jeśli ten po upływie 2 minut nie będzie w stanie kontynuować walki.