Halowe Mistrzostwa Polski – Działdowo

Halowe Mistrzostwa Polski w Sportowych Walkach Rycerskich.

Informacje dla zawodników:

Data i miejsce: 17 grudzień 2022.  13-200 Działdowo. Ul. Jagiełły 33 (Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły).

Najbliższy parking: przy szkole.

Kategorie wiekowe, według rocznika urodzenia

2003 i starsi
2004 i 2005
2006 i 2007
2008 i 2009
2010 i 2011
2012 i 2013
2014 i 2015

Regulamin Mistrzostw

REGULAMIN TURNIEJU MIECZA SPORTOWEGO

Organizacja turnieju:

1. Walki będą toczone w wyznaczonych w szrankach lub innym wyznaczonym i określonym polu.
2. W każdej kategorii walki będą przebiegać najpierw w grupach z których dwójka zwycięskich zawodników będzie wychodziła do półfinałów rozgrywanych metodą eliminacyjną.
3. Tabela turniejowa przygotowywana będzie przed rozpoczęciem turnieju w oficjalnym losowaniu. Nazwiska wylosowanych zawodników będą umieszczane na wcześniej przygotowanej tabeli. Przy losowaniu grup nie ma znaczenia przynależność klubowa zawodników.
4. W razie małej liczby uczestników (poniżej 6 osób) w danej kategorii wiekowej dopuszcza się łączenie grup przez organizatora, przeprowadzenie walk tylko w grupach z możliwością dodatkowej pełnej rundy.
5. W przypadku dwóch zawodników w jednej kategorii toczą oni trzy walki. Po każdej walce z odpoczynkiem co najmniej 5 minut ( w tym czasie walczą inni zawodnicy)
6. W przypadku gdy jest tylko jeden zawodnik w danej kategorii, Otrzymuje on tytuł mistrza i przysługujące nagrody oraz możliwość walki w kategorii wyższej.

Sprzęt ochronny i bojowy:

Zawodnicy walczą we współczesnym sprzęcie.

Zawodnik musi posiadać obuwie sportowe oraz własny suspensor

Kask, miecz, tarczę, rękawicę ochronną dostarczy Organizator (bez opłat) lub można używać sprzęt własny, ale przed turniejem zaakceptowany przez sędziów.

Przebieg turnieju:

1. Sędziowie zawsze wyczytują zawodników wychodzących w danej walce w szranki oraz kolejną parę, która musi być gotowa do wejścia w szranki od razu po wydaniu werdyktu w walce wcześniejszej.
2. Po wyczytaniu imienia i nazwiska zawodnika ma on 20 sekund w czasie których ma zająć swoje miejsce w szrankach będąc gotowym do walki.
3. Walkę rozpoczyna sędzia główny komendą „WALCZ”
4. W sytuacji niebezpiecznej dowolny z 3 sędziów przerywa walkę komendą „ STÓJ”
5. Walkę kończy sędzia czasowy komendą „ KONIEC WALKI”
6. Walka trwa przewidziany przez kategorię wiekową czas w sposób ciągły bez rozejść po trafieniach.
7. Po skończonej walce zawodnicy ustawiają się na polach startowych twarzą do sędzi i oczekują werdyktu.
8. W razie remisu runda dogrywkowa toczy się do trzech trafień z rozejściem po każdym czystym i mocnym trafieniu

Metoda liczenia punktów:

1. Każda walka sędziowana jest przez 2 sędziów punktowych i jednego sędziego głównego.
2. Sędziowie liczą punkty metodą przewagi
3. Po walce sędziowie na komendę sędziego głównego równocześnie wskazują ręka zwycięzcę
4. Dopuszcza się orzeczenie przez sędziego remisu poprzez skrzyżowanie dwóch rąk w dole.
5. Jeżeli dwóch sędziów wskazuje remis to rozgrywana jest runda dodatkowa zgodna z kategorią wiekową niezależnie od wskazania trzeciego sędziego.

Punkty:

1. 1 punkt zdobywa zawodnik za mocne trafienie w pole trafienia( serie wykonywane bez skrętu biodra lub odciągnięcia ręki nie będą liczne). Mocne ciosy przebijająca się przez zastawę także mogą zostać policzone zgodnie z uznaniem sędziego. Ciosy zadane w klinczach nie są liczone.
2. 1 punkt zdobywa zawodnik, którego przeciwnik upuścił broń.

Pole trafień:

1. Za pole trafień rozumiemy całą postać człowieka z wyłączeniem stóp, krocza i dłoni

Dozwolone akcje:

1. Uderzanie bronią (pole trafienia poza kroczem, szyją i stopami). Trafienia w dłoń nie są faulem ale też nie dają punktów.
2. Uderzanie rantem tarczy w tarcze przeciwnika w celu jej zbicia i wypracowanie otwarcia.

Zasady dodatkowe:

1. Klincze są rozdzielane po upływie 3 sekund
2. Za nieprzepisowe ataki, a za takie uznaje się:
– kopnięcia,
– ranty w ciało człowieka i głowę
– przepychanie się
– pchnięcia
zawodnik otrzymuje żółtą kartkę a jego przeciwnik dodatkowe 3 punkty
3. Otrzymanie drugiej żółtej kartki oznacza poddanie aktualnej walki. Sędzia ze względu na własną ocenę ryzyka może wykluczyć zawodnika z dalszego turnieju.

UWAGA:
Sporne punkty i kwestie mogą zostać rozwiązane i ustalone przed rozpoczęciem walk, w gronie wszystkich trenerów klubów obecnych na zawodach. Ze względu na młody charakter dyscypliny i w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie zawodników.


Pisemna zgoda dla osób niepełnoletnich:

pisemna-zgoda-2022

Informacje organizacyjne:

Mistrzostwa kończy gala PWR.

Dla widzów i zawodników całość imprezy – wstęp wolny.

zgłoszenia
poprzez formularz:
https://forms.gle/doLem3PQFM5i7acg6
w przypadku niejasności, można użyć poniższego maila:
imię i nazwisko i data urodzenia uczestnika proszę zgłaszać na adres email: piotr.cherkowski@gmail.com tel. 667-677-197

imprezę sponsoruje Urząd Miasta w Działdowie