o Bractwie / kontakt

Działdowskie Bractwo Rycerskie
Ul. Grunwaldzka 32
13-200 Działdowo
NIP: 5711716557
KRS: 0000689354

NR konta bankowego:

BS Działdowo z s. w Lidzbarku O. Działdowo

22 8215 1029 2002 0033 2231 0001

kontakt:
piotr.cherkowski@gmail.com
667-677-197